Projekty Unijne - realizacja

projekty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

Tytuł Projektu: „Podniesienie konkurencyjności firmy SABAT poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii”.

 

Wartość Projektu:  349 607, 99 PLN
Wartość dofinansowania:  156 328, 77 PLN
 

Cel Projektu:

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy SABAT poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

 

Planowane efekty: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez budowę sieciowego systemu fotowoltaicznego, a w konsekwencji wpłynie to na redukcję kosztów zewnętrznych (środowiskowych), jakie występują przy wykorzystaniu konwencjonalnych technologii wytwarzania energii, a to w oczywisty sposób korzystnie oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo.